Privacy policy

De informatie op deze website is door KARBON zelf samengesteld, en het is niet mogelijk om aan informatie op deze website rechten te ontlenen. KARBON aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van mogelijke fouten of tekortkomingen op deze website of het gebruik van deze website. KARBON aanvaard geen aansprakelijkheid voor het, na aanschaf onjuist gebruik, toepassen of bewaren van producten die op deze website worden aangeboden.
De informatie over product(toepassingen) zijn geen advies van medische aard. Het gebruik van natuurlijke ingredienten in producten biedt geen garantie dat er geen allergische reacties kunnen optreden, daarom wordt aangeraden dat alle verzorgingsproducten eerst worden getest op een stukje gezonde huid.
KARBON heeft het recht wijzigingen en correcties in de website aan te brengen en voorwaarden en prijzen kunnen aan verandering onderhevig zijn.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

KARBON verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. De gegevens die verzameld worden, hebben enkel het doel de afgenomen producten op de juiste manier aan de afnemer te kunnen leveren, en gegevens worden dan ook niet doorgespeeld naar andere partijen.
 

Copyright

Deze website is eigendom van KARBON. Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de website, inclusief teksten en vormgeving, behoren toe aan KARBON, haar leveranciers of derden, mits daar schriftelijke toestemming voor is verleend. Niets uit de inhoud van deze website, mag zonder uitdrukkelijke en vooraf door KARBON verleende schriftelijke toestemming worden  gewijzigd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. 
© KARBON 2018


Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer informatie.